Niveau 1 (bad 1)

 • Kinderen d.m.v een kindvriendelijke benaderingswijze watervrij maken.
 • Gebruik van materialen is hierbij van essentieel belang.
 • Kinderen een technisch correcte beenslag op zowel buik als rug aanleren.
 • Armslag van de schoolslag aanleren.
 • Het aanleren van het bovengenoemde gebeurt in een bad met maximaal 3 kinderen en 1 instructeur of instructrice.


Doelstelling van niveau 1:
kinderen zijn redelijk watervrij waarbij de basis van de rugslag en de schoolslag is aangeleerd.                                      

Niveau 2 (bad 2) 

 • Er wordt gewerkt aan een technisch vaardige arm-been combinatie.
 • De rugslag wordt geperfectioneerd.
 • De armvleugels worden methodisch afgebouwd.
 • Aanleren beenslag, borstcrawl en rugcrawl.
 • Methodische opbouw van het duiken.
 • Rechtstandige sprong van de kant en duikplank.
 • Spelenderwijs gebruik maken van het kleine duikscherm, in ondiep en diep water.


Doelstelling van niveau 2:
Kinderen zwemmen zonder armvleugels de basis van de elementaire slagen (schoolslag, rugslag). Ze zijn watervrij.

Niveau 3 (bad 3)

 • Het hele examenprogramma moet hier een automatisme gaan worden.
 • Aanleren hele borst en rugcrawl.
 • Drijven en uitdrijven buik en rug.
 • Oefenen en herhalen hele afstand op buik en rug.
 • Continueren zwemslagen.
 • Officiële afstand van onderwater zwemmen.
 • Afbouw buikkurk.


Doelstelling van niveau 3:
Kinderen bekend maken met het hele examenprogramma. Aan het einde van niveau 3 of aan het begin van niveau 4 zijn kinderen klaar om het A diploma te halen.

Niveau 4 (bad 4)

Op niveau 4 zwemmen kinderen die tegen het A examen aan zitten of voor het B diploma aan het oefenen zijn.