ONS WATER

 

Onze baden worden gedesinfecteerd d.m.v. zout electrolyse.
De chloordampen die normaal in zwembaden behoorlijk overheersen zijn bij ons niet aanwezig.

Kinderen met huid- en of oorproblemen of met astma/bronchitis zullen hier aanzienlijk minder hinder van ondervinden dan in de reguliere chloorbaden.